Mecurity geeft uitvoering aan klimaatakkoord

Klimaat verandering

Vrijdag 28 juni  is het klimaatakkoord door de regering gepresenteerd. Of je dit nu te belastend vindt voor de economie of je vindt dat de doelstellingen niet snel genoeg gerealiseerd worden, is niet zo belangrijk.Het gaat erom dat het startschot is gegeven. Niemand kan er nog omheen. We moeten pro-actief werken aan een beter milieu en iedereen mag het op z’n eigen manier doen. Mecurity doet het op de volgende manier.

5 jaar geleden hebben Mecurity en de gemeente Utrecht een contract afgesloten voor het leveren en plaatsen van fietsetagerekken. Onderdeel van het contract was dat Mecurity de fietsetagerekken kan terug kopen indien de gemeente de stallingsplaatsen wil ontmantelen.

De gebruikte etagerekken worden door Mecurity volledig gereviseerd.
Per onderdeel wordt vastgesteld of dit vervangen moet worden. Daarnaast worden ook de laatste modificaties aangebracht.

Dit fietsetagerek heeft opnieuw een levensduur van 10 jaar en dat wordt ook door Mecurity gegarandeerd.

De eerste ge-refurbished fietsetagerekken heeft de gemeente Amsterdam gekocht en staan in de Strawinsky stalling op de Zuidas.

Op deze wijze draagt Mecurity bij aan de uitvoering van het Nederlands milieu beleid.

Velo-Up Budget

Geef een reactie