Werkwijze

Architect – ontwerpfase

Om te komen tot een goed ontwerp waarin fietsparkeersystemen een onderdeel vormen, is het van belang te weten welke systemen kunnen worden toegepast en wat het ruimtebeslag van deze systemen is. In deze fase zijn er twee opties, 1. Wij stellen u onze layout bouwstenen in 2D, 3D of BIM beschikbaar en u gaat hier zelf mee aan de slag binnen het ontwerp. 2. Wij kijken met u mee en vullen op basis van de door u aangeleverde tekeningen het ontwerp met onze fietsparkeersystemen.
Optie 1 stelt u in staat al in een vroeg stadium van het ontwerp naar een optimum te zoeken, zeker wanneer dit gaat om beperkt beschikbare ruimte in het ontwerp. Voor de optie 2 wordt gekozen wanneer het ontwerp al vaststaat en fietsparkeersystemen ingepast moeten worden.
Van belang tijdens het ontwerp is vaak ook het gebruikers profiel, met onze kennis kunnen we voor u meedenken en de combinatie zoeken tussen dit profiel en de beschikbare fietsparkeersystemen. Hierbij blijft de beschikbaarheid van ruimte een uitgangspunt voor de te maken keuzes.

BIM

Het ontwikkelen van de BIM-methodiek blijft een aandachtpunt. Onze standaardproducten hebben wij voor u klaarstaan, maar met de ontwikkelingen blijven we doorwerken een het uitbreiden naar ons complete programma. “Custom-made” producten zijn alleen op uitvraag in deze methodiek te leveren.

Onderhoud

Een onderhoudscontract biedt u zekerheid voor het blijven functioneren van de fietsparkeersystemen. Dit geldt vooral voor de etagerekken die functioneren met bewegende delen. Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor 5 jaar, waarbij na 5 jaar een evaluatie plaatsvindt. Hierbij wordt het onderhoud geanalyseerd op kwaliteit en wordt gekeken naar de gebruikers intensiteit. Beide vormen input voor een verlenging met weer 5 jaar. Binnen het onderhouden worden kleine herstellingen meegenomen die het functioneren optimaliseren.
Bij defecten door vandalisme of verkeerd gebruik, wordt met de opdrachtgever een herstelplan gemaakt. Dit kan ook betekenen dat delen van de parkeercapaciteit voor korte termijn buiten gebruik worden genomen.
Bij storingen wordt binnen het onderhoudscontract bepaald wat de reactietijden zijn in relatie met het type storingen. Wij werken met eigen monteurs door het hele land, waardoor het herstel met de kennis die wij hebben adequaat wordt uitgevoerd.
Wanneer het fietsparkeersysteem is afgeschreven, kunnen wij het terugkopen voor gedeeltelijke of gehele recycling. Hiermee draagt u als afnemer bij aan het terugdringen van de CO2 footprint.

Projectmanagement

Het werken in bouwprojecten bij het installeren van onze fietsparkeersystemen, gebeurt integraal met het uitvoeringsteam van het project. Zodra de order is geplaatst, nemen wij contact op om afspraken te maken over het tijdstip dat wij het fietsparkeersysteem komen installeren. Als de planning bekend is, maken wij een afspraak voor een project bezoek. Hierin stemmen wij de installatie af waarbij de plannen en de realisatie nog een toets ondergaan. Daarnaast worden de logistieke en veiligheid items besproken en vastgelegd. Hiermee is de voorbereiding voor de installatie gedaan. In de periode daarna houden wij contact en nemen we ruim een week voor installatie contact op, om de laatste details te bespreken.
Op deze wijze zoeken we voor beide partijen naar een zo praktische en efficiënte aanpak in de bouwfase.